June 2002

Chto? Gde? Kogda? World Championship in Baku, June 2002

P1010139.JPG P1010137.JPG P1010136.JPG P1010135.JPG
P1010127.JPG P1010122.JPG P1010121.JPG P1010120.JPG
P1010116.JPG P1010115.JPG P1010107.JPG P1010104.JPG

Next Page

Baku